Om oss

Teresa Delin Skagerfält
t1Jag är leg. psykoterapeut (KBT) och socionom. Utbildad vid Kognitiva psykoterapiinstitutet, Sabbatsberg. Jag är även handledarutbildad och har en utbildning i kris- och katastrofhantering.

Som socionom har jag närmare trettio års erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset av att arbeta med människor med somatisk sjukdom, både individuellt och i grupp. Jag arbetar med såväl kroniskt sjuka som patienter med livshotande tillstånd. Under de senaste tio åren har jag handlett vårdpersonal och socionomer i grupp.

Sedan 2007 har jag en privat mottagning där jag bedriver individualterapi. Det senaste året har jag även tagit emot par.

Anna Henley Bäcklund

a1Jag är socionom och legitimerad kognitiv psykoterapeut vid Kognitiva psykoterapiinstitutet, Sabbatsberg. Dessutom är jag utbildad i gruppterapi samt klinisk sexologi.

Jag har arbetat som socionom i trettio år. Sedan tjugo är tillbaka arbetar jag med Kognitiv gruppbehandling för människor med beroendeproblematik. Under 10 års tid arbetar jag även med individuella terapier på vår privata mottagning.